Opis i cel badania

 

 

Tezy przykładowe

 

 

Zakres i zastosowane metody (propozycja)

 

 

Proponowany przebieg

 

 

 

Informacja o programie (wartość komplementarna)

liczba studentów

Typ i korzyść z komplementarności:

  • Zwielokrotnienie próby
  • Multiplikacja aspektów badawczych
  • Jakościowy wzrost badania (np. studenci spotykają się w tzw. focus grupach i dyskutują, prowadzą burze mózgu)

 

WIĘCEJ NA STRONIE: www.uczelnie.zycia.pl