ORGANIZATOREM SPOTKAŃ ŻYCIA JEST KAŻDY Z NAS I TO NAS JEDNOCZY

„ZECHCIEJ BYĆ I TY”

 

NASZE INTENCJE

 • OTWIERAMY SIĘ NA IDEĘ, W KTÓREJ KAŻDEGO CZŁOWIEKA PRAGNIEMY WIDZIEĆ W JEGO NAJLEPSZYM ŚWIETLE.
 • POKAZUJEMY JAK UNIEWINNIĆ SIEBIE, UZDROWIĆ TRESURY STRESU I STAĆ SIĘ NA POWRÓT WARTOŚCIĄ.
 • SAMI TWORZYMY SYSTEMY, SAMI TEŻ MOŻEMY JE ZMIENIAĆ.
 • JEŻELI NIE DĄŻYMY DO RAJU DLA SIEBIE, PODARUJMY SZANSĘ NA TO NASZYM DZIECIOM.
 • NATURA NAS ZRODZIŁA I NATURZE POWIERZYMY NASZE CIAŁO, ODRODZIMY SIĘ TAK JAK ŻYLIŚMY.
 • STAJEMY SIĘ INTENCJĄ DLA SIEBIE, JEŻELI ŻYJEMY W JEDNOŚCI Z PRAWDĄ, MIŁOŚCIĄ I WDZIĘCZNOŚCIĄ DLA INNYCH.
 • ZAMIENIAMY ENERGIĘ PIENIĄDZA NA MIŁOŚĆ, BO TAK UCZYMY SIĘ KOCHAĆ INNYCH I SIEBIE.
 • PRAWDZIWA MOC PIENIĄDZA, WYRAŻA SIĘ W JEGO UZDROWIENIU W NASZYCH SERCACH.
 • W POJEDYNKĘ MOŻEMY MARZYĆ, IDEA KTÓRA PRZYŚWIECA WIELU, MATERIALIZUJE SIĘ KAŻDEGO DNIA.
 • KIEDY ŚWIAT SOBIE NIE RADZI Z WARTOŚCIAMI, WARTOŚCI ZACZYNAJĄ RADZIĆ SOBIE ZE ŚWIATEM.
 • MOŻEMY BYĆ TYLKO CZYNNYMI OBSERWATORAMI ŚWIATA, W KTÓRY WKRACZAMY.
 • WRAZ Z UWOLNIENIEM ZALEŻNOŚCI, UWALNIAMY SIĘ DO ŻYCIA W WOLNOŚCI.

 

DOŁĄCZYLI:

 • FUNDACJA PLANETA ŻYCIA
 • FUNDACJA „LACHY MY”
 • KRAJOWY INSTYTUT ROZWOJU GOSPODARKI
 • WSPÓLNOTA „KOŚCIÓŁ ŻYCIA”

 

JEŻELI ZNASZ JAKĄŚ INNĄ PODOBNĄ GRUPĘ, Z KTÓRĄ RÓWNIEŻ MOŻEMY SIĘ SKONTAKTOWAĆ LUB MAMY PODOBNE ZAŁOŻENIA LUB PROGRAMY, PRZEKAŻ PROSZĘ TĘ WAŻNĄ INFORMACJĘ, BO IM SPÓJNIEJSI JESTEŚMY, BARDZIEJ ZORGANIZOWANI, TYM ŁATWIEJ SIĘ NAM WSZYSTKIM ŻYJE I MAMY WIĘKSZY WPŁYW NA DOBRO WSPÓLNE.

 

 

 

 

IDEA GLOBALNA „RODZINY ŻYCIA”

(Rodziną jest dla nas Natura, ale także każda inna istota lub osoba, która podąża drogą jedności, ilości, prawdy, uwalniania, niezależności i obfitości).

Każdy od dziecka wiedział, co jest dobre, a co złe, ale nie każdy o tym do tej pory pamięta. Czasami wracamy do tego czasu, ale otaczający nas świat sprzyja zapominaniu i topi się w zakłamaniu jedynych prawideł prawa i mocy jedności, prawa jedni i prawedy, czyli pradawnej mądrości, która wypływa ze źródła i daje moc tym, którzy podążają jej drogą, są ludźmi honorowymi, dla których słowa przychodzą po działaniu, a po radzie przychodzi działanie. Tacy ludzie nie znają strachu, są wytrwali, umacniają stalowe wartości i czerpią radość i naukę z każdej chwili spędzonej w celu pokazywania prawdy, kreowania nowej rzeczywistości i pokazywaniu jak każdy z nas może odkrywać swojego prawdziwego ja.

 

 

 

 

 • tel. 512 276 835
 • planeta.zycia@protonmail.com